Boekrecensie – Alles is economie

Alles is economie, en dit boek gaat over het ontdekken van de echte impulsen en stimulansen die mensen bewegen om bepaald gedrag te vertonen. En waarom ze dat doen. De schrijvers van dit boek doen dit door middel van veld experimenten.

Waar het op zich logisch lijkt om zaken uit te proberen, is het in de economie vooral gebruikelijk geweest om zaken te beredeneren en te berekenen. Waarbij veel wordt uitgegaan van parameters en het veranderen van enkele van deze parameters om te kijken of dat invloed heeft op de uitkomst.

In dit geval worden er echte veld experimenten gedaan in echte omgevingen met controle groepen. Er wordt dus ‘gewoon’ gekeken wat wel werkt en wat niet. Het gaat om het stimuleren van gewenst gedrag bij mensen door middel van beloningen en kijken wat er bij verschillende beloningen gebeurd.

Daarnaast wordt er gekeken wat andere middelen zijn om gedrag positief te beïnvloeden en wie van de belanghebbenden geactiveerd moeten worden. Het gaat namelijk niet alleen om geld en beloningen. Maar ook hoe het gebracht wordt en wie geactiveerd worden met deze zaken.

Het boek gaat over experimenten op het gebied van discriminatie, onderwijs , misdaad etc. Het boek is vlot geschreven en voor iedereen te begrijpen. Het is een boek dat je mooi kan lezen als je geen zin hebt in een thriller aan de ene kant , of een ingewikkelde verhandeling over een onderwerp aan de andere kant wil lezen.

Het is een mooi betoog voor het belang van veldexperimenten om echt door te dringen wat werkt en wat niet. In plaats van alles proberen te beredeneren. En dat kan voor iedereen een mooi iets zijn, experimenteer meer.