Boekrecensie – Moonshot

Het is weer even geleden dat ik een boekrecensie heb geschreven ,maar het is wel weer eens tijd. Tussendoor wel wat gelezen maar niet al teveel. Dit boek en de gedachten erachter spreken mij erg aan. Het gaat over doelgericht bezig zijn met de problemen waar wij als mensheid mee kampen. En hoe de overheid daar onmiskenbaar een rol in moet spelen. En hoe de afwezigheid van de overheid heeft geleid tot een verkeerde aanpak van de problemen in onze huidige tijd. 

Het gaat over het kunnen laten slagen van doelen die buiten bereik liggen van de huidige stand van techniek en andere zaken en binnen een vaak onhaalbare termijn moeten gebeuren. Een maanlanding bijvoorbeeld. 

En wat er nodig is om dat te bereiken. Er moet een moment komen waarbij de overheid, die niet gehinderd is door obstakels als kwartaalcijfers, budget overschrijding (in zekere zin) en innovatie. 

Innovatie als obstakel ? Uiteindelijk komt veel, zo niet alle innovatie uiteindelijk vanuit de overheid, neem radar, lenzen, het internet enzovoorts. Allemaal vindingen die vanuit een overheids onderzoekscentrum komen en die pas veel later een consumenten toepassing vinden. Het zijn dus niet de bedrijven die de innovatie doen, maar overheden. De producten komen pas veel later. 

In de huidige tijd is er veel meer een geloof dat de markt de problemen van onze tijd wel oplost. Het kapitalisme als oplosser van alle problemen zonder een sterke overheid die een en ander in goede banen leidt.

Dat de noodzaak als vanzelf wel gezien wordt en ook de budgetten en mensen worden vrijgemaakt om het onmogelijke mogelijk te maken. Dit boek geeft op een heldere wijze weer dat dit slechts een illusie is. 

Dat er altijd een sterke overheid met een lange termijn visie nodig is om de beweging in de juiste richting te duwen, en niet alleen door middel van incentives als subsidies. Maar door het gericht starten en leiden van de projecten. 

In de huidige tijd waarin we voor enorme problemen op het gebied van klimaat, sociale ongelijkheid , politieke en maatschappelijke onrust etcetera staan is het verhelderend om een goed geschreven boek te lezen over het belang van het najagen van het onmogelijke en het belang van een sterke democratische samenleving daarin.